vineri, 23 ianuarie 2009

genial

DECLARE

CURSOR C1 IS SELECT NUME FROM ELEVI;
MYDARLINGVAR C1%ROWTYPE;
BEGIN
OPEN C1;
LOOP
FETCH C1 INTO MYDARLINGVAR;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(MYDARLINGVAR.NUME);
EXIT WHEN C1%NOTFOUND;
END LOOP;
CLOSE C1;END;

vineri, 16 ianuarie 2009

subgrupul de 70%

70%...
atat.